Consell escolar

Membres del Consell Escolar del curs 2023/24:

  • Equip directiu
  • Representants del Sector Professorat:
   • Eulàlia Carceller
   • Irina de Diego
   • Lourdes Francisco
   • Vicent Revert
  • Representant del Sector de Personal d’Administració i serveis:
   • Miquel Busoms
  • Representant Municipal:
   • Ricard Castro

Representants del Sector Alumnat:

  • Amanda Serra (B2.1 Anglès)
  • Iara Sofía Saucedo (B2.1 Anglès)
  • Matilde Toledo (B1 Anglès)
  • Olga  Cava (A1 Anglès)

 

icones: flaticon