Consell escolar

Membres del Consell Escolar del curs 2022/23:

  • Equip directiu
  • Representants del Sector Professorat:
   • Montserrat Bultó Serra
   • Eulàlia Carceller Guillamet
   • Irina de Diego
   • Jovita Valentín Fernández
  • Representant del Sector de Personal d’Administració i serveis:
   • Marta Marsal Campo
  • Representant Municipal:
   • Ricard Castro

Representants del Sector Alumnat:

  • Marc Darriba  (B2.2 Francès)
  • Susana Fuentes (B1 Anglès)
  • Amanda Serra (B1 Anglès)
  • Rebeca Serrano (A” Francès))

Sempre que tingueu qualsevol dubte, suggeriment, inquietud o queixa podeu contactar els representants de l’alumnat al Consell Escolar : bustiadalumnes@gmail.com

icones: flaticon