Presentació

L’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona V-Sants es va inaugurar el setembre de 2003 per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. És un centre públic, no universitari, d’ensenyament d’idiomes moderns que imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei d’educació vigent.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en la convocatòria per l’alumnat oficial, com en la convocatòria pels candidats lliures (extraordinària-febrerordinària-juny).

Més informació