Cursos oficials

A l’EOI de Barcelona V – Sants s’imparteixen cursos d’anglès i de francès.

→ Consulteu els horaris i l’aulari dels grups d’anglès i de francès

El primer dia de classe el professorat us informarà dels manuals i llibres de lectura obligatoris del vostre curs.

Durant l’any acadèmic, la durada total dels estudis a les Escoles Oficials d’Idiomes és de sis cursos, d’un mínim de 130 hores cadascun, amb els quals es poden obtenir els següents certificats:

  • Certificat de Nivell Bàsic A2 en acabar el nivell A2.
  • Certificat de Nivell Intermedi B1 en acabar el nivell B1.
  • Certificat de Nivell Intermedi B2 en acabar el nivell B2.2.
  • Certificat de Nivell Avançat C1 en acabar el nivell C1: +Info

Es tracta de cursos extensius de setembre a juny en horari de tarda (de 16h a 18:15h) i vespre (de 18:30h a 20:45h) de dues sessions presencials* a la setmana.

*El curs 2022-23 es podrà veure afectat segons l’evolució de la pandèmia i les instruccions del Departament d’Educació i del de Salut.  Es treballa per garantir el màxim de presencialitat tot i que, depenent dels recursos del centre, les condicions de presencialitat podrien variar segons el context.  És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la matrícula ja que, en cas que calgui passar a classes online, serà necessari disposar de connexió a internet i comptar amb un dispositiu amb càmera i micròfon.