Programa PIA+ (docents)

El Programa PIA+  és un ajut a l’estudi per al professorat que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI en idiomes i nivells concrets:

  • anglès nivells B2.1, B2.2, C1 i C2
  • francès tots els nivells

Si sou professors en actiu de l’escola pública, concertada o municipal  i voleu participar en el programa PIA+, llegiu atentament la informació del Departament d’Educació.

SOL·LICITUD DE RETORN DE TAXES / PREUS PÚBLICS DEL PROGRAMA PIA+

Us informem que aquest any hi ha canvis per tramitar la vostra sol·licitud de retorn de taxes o preu públic del programa Pia+ del curs 2021-22. Si us vau acollir al programa PIA+ 21-22 i  heu obtingut la qualificació d’apte/a (o d’aprofitament, en el cas de ser alumne/a amb matrícula d’actualització) heu de formalitzar la sol·licitud de retorn a partir de l’1 de juliol i fins el 10 de juliol (passada aquesta data ja no serà possible tramitar-la) a través del següent enllaç:

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-matricula-pia

IMPORTANT:

– Cal llegir atentament cada apartat del tràmit abans d’emplenar i enviar la sol·licitud.

– La sol·licitudi només estarà disponible dins d’aquest termini: 01/07/2022 – 10/07/2022.