Sessions de conversa

CURS 2022-2023: GRUPS DE CONVERSA PER A L’ALUMNAT OFICIAL DE L’ESCOLA

L’escola ofereix sessions extra de conversa, per videoconferència, per la pràctica oral d’anglès i francès.

Pots participar-hi reservant una plaça al Moodle del teu grup. El teu professor o professora te n’informarà.