Sessions de conversa

GRUPS DE CONVERSA PER A L’ALUMNAT OFICIAL DE L’ESCOLA

L’escola ofereix sessions extra de conversa per la pràctica oral d’anglès i francès, durant el curs 2024-2025 està previst que les sessions comencin a partir de febrer i fins a acabar les classes.