AVÍS ALS ASPIRANTS A LA PROVA EXTRAORDINÀRIA DE C1 D’ANGLÈS

LLEGIU ATENTAMENT TOTA LA INFORMACIÓ SEGÜENT :

 INFORMACIONS MOLT IMPORTANTS

Inscripció: del 14 al 18 de novembre de 2022

Pagament: fins al 21 de novembre de 2022 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 28 de novembre de 2022

En cas que la persona aspirant no hagi autoritzat la consulta de les seves dades personals o que hi hagi incidències amb l’obtenció d’aquestes (les persones afectades figuraran com a excloses a la llista provisional) caldrà que presenti fins al 19 de desembre de 2022 la documentació següent:

  • si no s’han validat les dades personals: una fotocòpia del DNI, NIE o passaport 
  • si no s’ha validat el dret a l’exempció o la bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent

Si els documents no es presenten dins el termini indicat, l’aspirant queda exclòs de la convocatòria.

Les persones que sol·liciten recursos addicionals per necessitats específiques han de presentar la documentació que ho justifica.
Feu-nos arribar la documentació preferentment per correu electrònic (eoibarcelona-sants@xtec.cat). També la podeu presentar presencialment – horaris d’atenció al públic

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 21 de desembre de 2022