Horaris i professorat

 

Clock-96

HORARIS ANGLÈS CURS 2023-2024

  dilluns dimecres dimarts dijous AULA

1r A (A1)

(Atenció: aquest curs és un 1r avançat

que no comença de zero)

18:30 -20:45 18:30 -20:45     1.3
2n A  (A2) 16:00 -18:15 16:00 -18:15     1.1
2n B (A2)  18:30 -20:45  18:30 -20:45     1.1
3r A (B1) 16:00 – 18:15 16:00 – 18:15     1.4
3r B (B1) 18:30 – 20:45 18:30 – 20:45     1.4
3r C semipresencial * (B1) 16:00 -18:15 presencial puntualment     1.2
4t A (B2.1)     16:00 -18:15 16:00 -18:15 1.3
4r B (B2.1)     18:30 – 20:45 18:30 – 20:45 1.3
4t C semipresencial * (B 2.1) presencial puntualment 16:00 – 18:15     1.3
5è A (B2.2)     16:00 – 18:15 16:00 – 18:15 1.2
5è B (B2.2)     18:30 – 20:45 18:30 – 20:45 1.2
5è C Semipresencial* (B2.2) 18:30 – 20:45 presencial puntualment     1.2
C1     16:00 – 18:15 16:00 – 18:15 1.1
C1 Semipresencial *     18:30 – 20:45 presencial puntualment 1.1

Els cursos ordinaris de l’EOI del Vallès Oriental per al curs escolar 2023-2024 tenen una durada mínima de 130 hores repartides en sessions presencials, activitats i treball autònom fora de l’aula, activitats telemàtiques i sortides escolars. Aquests horaris poden estar sotmesos a canvis.

*Cursos semipresencials: característiques

En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix entre el treball presencial al centre i el treball online asincrònic (individual i en grup). Els requisits per poder dur a terme la formació en aquesta modalitat són els següents:

 • L’assistència a una classe presencial de 2 hores 15 minuts  setmanals al centre.
 • Una classe online asincrònica en un entorn virtual d’aprenentatge equivalent a 2 hores 15 minuts de feina setmanals i que està composta per:
  • Tasques individuals diverses proposades pel professor/a (cal disposar d’un ordinador amb una bona connexió a Internet).
  • Tasques en grup de manera regular i en l’horari que millor convingui als alumnes i que s’hauran de presentar al professor/a en el termini establert. Aquestes tasques poden ser enregistraments de tasques orals en grup, projectes, escrits col.laboratius,etc
 • Una secció de deures, que cal diferenciar de la classe online asincrònica en si.
 • Disponibilitat per part de l’alumnat per assistir, en casos puntuals, a una segona classe setmanal presencial al centre (que substituirà les 2 hores 15 minuts setmanals de classe online asincrònica), per realitzar proves d’avaluació contínua o tutories individuals. 

Així mateix, hi haurà un breu període inicial d’adaptació a la modalitat semipresencial, a determinar per cada professor, durant el qual caldrà venir a l’escola dos dies a la setmana en lloc d’un. 

En qualsevol cas, el vostre professor/a us proporcionarà un calendari dels dies presencials de tot el curs el primer dia de classe. 

Notes importants: 

 • La classe online asincrònica s’ha d’entendre com si fos una classe presencial i la seva realització dins el termini establert compta com a assistència. 
 • És requisit haver fet la classe online asincrònica per ser capaç de seguir el ritme de la classe presencial el següent dia. 
 • La classe online asincrònica és imprescindible per assolir amb garanties els objectius del nivell. 

Altres aspectes:

Drets i deures de l’alumnat: són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

Continuïtat: el caràcter experimental d’aquests cursos no permet garantir la continuïtat de la modalitat semipresencial en cursos següents.