PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA NOU ALUMNAT. CURS 2021-2022

Tothom que es matricula al mes de setembre es considera nou alumnat, per la qual cosa ha de seguir el procediment descrit aquí.

Requisits:                                        

 • Tenir 16 anys complerts el 31 de desembre de l’any en curs per a cursos d’anglès.
 • Tenir 14 anys complerts el 31 de desembre de l’any en curs per a cursos de francès.

 

 1. Calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2021–2022:
 • Preinscripció telemàtica: des de les 9h del 31 d’agost fins a les 15h del 3 de setembre.  Enllaç
 • Preinscripció presencial (a la secretaria de l’EOI Ribera d’Ebre): 3 de setembre de 2021, fins a les 14h.

Podeu fer una única preinscripció per idioma i un màxim de dues preinscripcions a dos idiomes diferents.

 

En fer la preinscripció, heu de triar:

 1.  Accedir al primer curs de l’idioma que us interessi. No cal fer test de nivell.
 2.  Accedir a un nivell concret, sempre que pugueu acreditar el vostre nivell amb un dels possibles accessos que us apareixeran a l’aplicatiu. Aquests accessos poden ser:
 • un curs o certificat d’una EOI aprovat. ATENCIÓ!!! Si veniu d’una EOI  de fora de Catalunya, heu d’aportar certificació acadèmica, expedida per la secretaria de l’EOI d’on veniu.
 • una certificació equivalent reconeguda pel Departament d’Educació. Podeu consultar aquestes certificacions aquí.

A l’aplicatiu, cal especificar el tipus de documentació que presenteu i adjuntar-la escanejada en el moment de fer la preinscripció. Si no us és possible, podeu portar la documentació físicament a l’escola entre el 3 i el 10 de setembre o bé enviar-la per correu electrònic a e3010980@xtec.cat. A l’escola validarem aquesta documentació abans que s’obri el termini per formalitzar la matrícula.

3.  Fer el test de nivell si no teniu clar quin és el vostre nivell o no teniu cap certificació. Heu de triar l’EOI Ribera d’Ebre com a primera opció per realitzar la prova.

 

Dates del TEST DE NIVELL: 

 • NOVETAT: Test de nivell EN LÍNIA d’anglès: del dia 31 d’agost al 10 de setembre de 2021 des del mateix aplicatiu de preinscripció

Test en línia d’anglès

La prova consisteix en un test de preguntes d’opció múltiple repartides en tres blocs de preguntes. El primer bloc avalua l’ús de la llengua, el segon i el tercer bloc avaluen l’ús de la llengua i la comprensió oral. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament. En acabar cada bloc els alumnes coneixeran el curs al qual han estat assignats i, segons el resultat obtingut, se’ls permetrà continuar al bloc següent, si és el cas. L’alumnat al qual se li ofereixi la possibilitat de continuar al bloc següent, podrà rebutjar-ho i quedar-se amb l’assignació obtinguda al bloc anterior, si així ho vol.

La durada del primer bloc és de 45 minuts, la del segon bloc és de 30 minuts i la del tercer és de 35 minuts.

Horaris anglès curs 2021-2022

 • Test de nivell PRESENCIAL de francès: dimarts 7 de setembre de 2021 a les 17h

Consulta de resultats Test de Nivell de francès:  A partir de les 12 h del dia 13 de setembre podreu consultar el nivell que se us ha assignat i escollir grup i horari fins a les 12 h del 15 de setembre.

Horaris francès curs 2021-2022

El mateix dia 15 de setembre a les 13h es realitzarà el sorteig de places als serveis centrals del Departament d’Educació.

El 15 de setembre de 2021 a partir de les 20h podreu consultar el  resultat del sorteig d’assignació de places per a la matrícula i fer la matrícula telemàticament.

 

 1. Matrícula nou alumnat oficial

La matrícula del nou alumnat es realitzarà telemàticament al mateix aplicatiu que heu utilitzat per fer la preinscripció.  Si sortiu com a admesos al sorteig d’assignació de places us podeu matricular a partir del 15 de setembre a les 20h i fins a les 23.59 h del 17 de setembre. Podreu escollir grup i horari al mateix aplicatiu.

Places vacants: 

 • Les persones preinscrites d’anglès que quedin en llista d’espera es podran matricular telemàticament els dies 21 i 22 de setembre si hi ha places vacants.
 • Matrícula online de les places vacants (aplicatiu obert) de tots els idiomes des de les 9h fins a les 23:59h del dia 22 de setembre.

 

Un cop hagueu triat grup i horari, haureu d’imprimir-vos el full de pagament i fer l’ingrés en el termini de 24 hores a partir de la formalització de la matrícula a qualsevol terminal de Servicaixa de Caixabank o bé amb targeta de crèdit. El pagament també es pot fer amb Línia Oberta. Heu d’entrar a l’apartat Pagaments i impostos i introduir els codis que trobareu al rebut de pagament.

L’import a pagar pels nivells A1, A2 i C1 correspon als preus públics establerts per la Generalitat de Catalunya.

L’import a pagar pels nivells B1 i B2 correspon a les taxes establertes per la Generalitat de Catalunya.

Consulteu els taxes, preus públics i bonificacions i exempcions.

TAXES
Primera vegada Primera repetició Segona Repetició
Matrícula Ordinària 286,00€+30€* 371,80€+39€ 514,80€ + 54€
Família Nombrosa (Cat. General) i Monoparental (Cat. Gral i especial) 143,00€+15€* 185,90€+19,50€ Segona Repetició257,40€ + 27€
*Nou preu públic obligatori: El preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes.
 PREUS PÚBLICS
Primera vegada Primera repetició Segona Repetició
Matrícula Ordinària 275,00€+30€* 357,50€+39€ 495,00€ + 54€
Família Nombrosa (Cat. General) i Monoparental (Cat. Gral i especial) 137,05€+15€* 178,75€+19,50€ 247,50€ + 27€
*Nou preu públic obligatori: El preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes.Marc Legal:

Ordre EDU/114/2021, de 25 de maig

Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre

Ordre ENS/10/2015, de 12 de gener

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

*En qualsevol cas de reducció de la taxa de matrícula s’haurà d’aportar la justificació corresponent de les Exempcions

 • títol de família nombrosa o el títol de família monoparental
 • certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat
 • persones víctimes d’actes terroristes: resolució del Ministeri de l’Interior
 • persones privades de llibertat: certificat de l’Administració de Justícia
 • persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció: certificat de l’administració corresponent.
 • persones víctimes de violència de gènere: ordre de protecció judicial, Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de què està essent objecte de violència, Sentència condemnatòria de la persona agressora o bé Certificat del Dept. de Benestar i Família, Ajuntament o centre d’acollida indicant la seva situació.
 

En el cas de tenir descompte o bonificació per família nombrosa o discapacitat cal que lliureu la documentació necessària (document original i fotocòpia) a secretaria abans de l’inici de classes. També caldrà que lliureu a secretaria una fotocòpia del DNI.

Aclariments: No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.