Càrrecs de coordinació

Cap de departament d’Alemany
Andrés Gento Lorenzo
agento@xtec.cat
Horari d’atenció: cal cita prèvia

Cap de departament d’Anglès
Marta Rossell Mercader
mrosse2@xtec.cat
Horari d’atenció: cal cita prèvia

Cap departament de Rus
Joaquím Menció Carreras
jmencio@xtec.cat
Horari d’atenció: cal cita prèvia

Coordinadora TAC
Marta Rossell Mercader
mrosse2@xtec.cat
Horari d’atenció: cal cita prèvia

Coordinador LIC
David Pérez Martínez
dperez4@xtec.cat
Horari d’atenció: cal cita prèvia

Coordinador de Riscos Laborals
Joaquím Menció Carreras
jmencio@xtec.cat
Horari d’atenció: cal cita prèvia