Horari i calendari

HORARI D’OBERTURA DEL CENTRE

  • De dilluns a dijous de 15 a 21 h
  • Divendres de 10 a 14 h
  • Durant el més de juliol l’horari serà de dilluns a divendres de 10 a 14 h

L’escola romandrà tancat al públic, a part dels períodes de vacances escolars i dels dies de festes laborals oficials a Catalunya, els següents dies de festa local i de lliure disposició, acordats pel Consell Escolar del centre: (per consultar el calendari escolar complet, aneu aquí)

  • 31 d’octubre de 2019 (dia de lliure disposició)
  • 28 de febrer del 2020 (dia de lliure disposició)
  • 23 d’abril de 2020 (dia de lliure disposició)

Altres horaris 

  • Per consultar l’horari de Secretaria, aneu aquí.
  • Per consultar l’horari de la Biblioteca, aneu aquí.