Llista d’espera 2023-2024

La preinscripció telemàtica està tancada.

  • Si esteu interessats en estudiar a la nostra escola, apunteu-vos a la llista d’espera. En cas que n’hi hagi places vacants l’escola es posarà en contacte amb vosaltres a partir del 20 de setembre.
  • Per accedir als ensenyaments d’idiomes en les EOI cal tenir 16 anys complerts l’any que es comencen els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’ESO.

LLISTA D’ESPERA

ANGLÈS

LLISTA D’ESPERA

ALEMANY

LLISTA D’ESPERA

RUS

Taxes i preus públics 23-24

CONSULTEU PREUS DE MATRÍCULA i DESCOMPTES

Tenen bonificació de 50% de l’import de la matrícula.

  • Alumnes matriculats en dues llengües en la matrícula d’una de les dues sempre i quan sigui de nivell A1, A2, C1 o C2.
  • Alumnes que després d’haver cursat el nivell B2.2 es matriculin en el curs immediatament posterior en una nova llengua estrangera en el nivell A1, A2, C1 o C2.
  • Alumnes dels centres sostinguts amb fons públics, que es matriculen en el nivell A1, A2, C1 o C2 d’una llengua estrangera, diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudien en el centre educatiu.
  • Les bonificacions de 50% que s’apliquen als nivells A1, A2, C1 i C2 són acumulables.