Matrícula nous alumnes

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne/a nou/va a l’EOI Calella. Es fa telemàticament a través del web: http://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/ o presencialment els dies indicats.

Es considera alumnat nou:

 • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI Calella.
 • Els que comencen un altre idioma.
 • Els que han perdut l’oficialitat.
 • Els que provenen d’una altra EOI.
 • Alumnes lliures que volen ser oficials.

La preinscripció pot ser a:

 • A1 (primer): Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Test de nivell: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a A1 i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas s’haurà de venir el dia assenyalat a fer el test de nivell.
 • A2 a C1: NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas en el moment de fer la matrícula presencial ha de portar una fotocòpia del certificat.

La preinscripció es pot fer:

 • Per via telemàtica del 31 d’agost al 3 de setembre (fins les 15h)
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI el dia 3 de setembre de 2021 de 10:00 a 14:00h.

Proves de nivell

Taula d’exempcions del test de nivell

 1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic.
 2. Una vegada feta la preinscripció cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova. Per als idiomes per als quals estigui disponible un test de nivell telemàtic, el període s’inicia en el moment de fer la preinscripció i fins al 10 de setembre.
 3. La NO presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció..
 4. Des de les 12h del dia 13 de setembre fins a les 12h del dia 15 de setembre s’hauran d’escollir els horaris a l’aplicatiu de preinscripció.
 5. El dia 15 de setembre a les 20h es publicaran els llistats dels preinscrits admesos.

MATRÍCULA

 • del 15 al 17 de setembre: matrícula dels preinscrits admesos de tots els idiomes.
 • 21 i 22 de setembre: matriculació de les places vacants

TAXES I PREUS PÚBLICS 2018-2019