Matrícula nous alumnes

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne/a nou/va a l’EOI Calella. Es fa telemàticament a través del web: http://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/ o presencialment els dies indicats.

Es considera alumnat nou:

 • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI Calella.
 • Els que comencen un altre idioma.
 • Els que han perdut l’oficialitat.
 • Els que provenen d’una altra EOI.
 • Alumnes lliures que volen ser oficials.

La preinscripció pot ser a:

 • Primer: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Test de nivell: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a 1r i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas s’haurà de venir el dia assenyalat a fer el test de nivell.
 • 2n, 3r, 4t, 5è o C1: NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas en el moment de fer la matrícula presencial ha de portar una fotocòpia del certificat.

La preinscripció es pot fer:

 • Per via telemàtica del 3 al 6 de setembre (fins les 15h) de 2018, ambdós inclosos.
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI el dia 6 de setembre de 2018 de 10:00 a 14:00h.

Proves de nivell

Taula d’exempcions del test de nivell

 1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic.
 2. Una vegada feta la preinscripció cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova.
 3. La NO presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció.
 4. El test de nivell consisteix en una prova escrita i oral.
 5. El dia 17 de setembre 2017 es publicaran a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) els resultats del test de nivell.
 6. Des de les 12h del dia 17 de setembre fins a les 13h del dia 19 de setembre s’hauran d’escoliir els horaris a l’aplicatiu de preinscripció.
 7. El dia 19 de setembre a les 18h es publicaran els llistats dels preinscrits admesos.

MATRÍCULA

 • 20 i 21 de setembre: matrícula dels preinscrits admesos de tots els idiomes.
 • 26 de setembre: matrícula dels preinscrits de la llista d’espera d’anglès.
 • 27 de setembre: matrícula dels preinscrits de la llista d’espera de la resta d’idiomes.

TAXES I PREUS PÚBLICS 2018-2019