Grups de conversa

12 sessions d’una hora al llarg del curs.

Grups reduïts de fins a 10 persones.