Matrícula antics alumnes

 • Es considera un alumne “antic” a qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior.
 • Els antics alumnes s’han de matricular al juliol a l’aplicatiu de CentrosNet.

 • CentrosNet EOI Calella

  Per accedir a l’aplicatiu de consulta de notes heu d’omplir els tres camps:

  • usuari: data de naixement en format xx/xx/xxxx
  • contrasenya: DNI sense lletra
  • contrasenya personal: la que heu posat la primera vegada que hi accediu