Cursos intensius d’estiu

IDIOMES I NIVELLS 2019
  • ALEMANY BÀSIC (A1.1 i A1,2)
  • ANGLÈS BÀSIC (A2.1 i A2.2)
  • ANGLÈS INTERMEDI (B1.1, B1.2 I B2.1)
DATES I HORARI 2019
  • de l’1 al 26 de juliol (quatre setmanes)
  • de 9.40 a 13.00 (dues sessions d’1.30h)
INSCRIPCIONS 2019 del 6 al 24 de maig al web del centre
REQUISITS 2019 14 anys complerts durant 2019
PREU 2019 256,80 € (preu de llibres no inclòs)
CERTIFICATS per obtenir el certificat acrediattiu es requereix l’assisténcia mínima del 80% i la superació de les proves d’avaluació establertes.