Biblioteca

 

Horari

De 15h a 21h de dilluns a dijous la biblioteca està oberta com a sala d’estudi.

Préstec

De dilluns a dijous de 15h a 19h. Adreceu-vos al Departament d’Alumnat.