Certificats d’anglès: B1, B2 i C1.

CONSULTEU LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES ON ES REALITZEN LES PROVES

Inscripció: 16 de novembre (a partir de les 9 h) al 20 de novembre de 2020

Pagament de la taxa: fins al 23 de novembre de 2020 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir de l’1 de desembre de 2020

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 15 de desembre de 2020

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 15 de desembre de 2020

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2020

MÉS INFORMACIÓ: Departament d’Educació

Matrícula Alumnes Antics. Juliol 2020

HORARIS CURS 2020-2021 

Les dates poden variar en funció de l’evolució de la situació sanitària.

2 i 3 juliol Alumnes d’A1 a B2.2 del curs 2019-20  que han obtingut la qualificació d’APT@ i que es volen matricular a un grup de la mateixa franja horària.
4 i 5 juliol Alumnes d’A1 a B2.2 del curs 2019-20  que han obtingut la qualificació d’APT@ i que es volen matricular a un grup d’una franja horària diferent.
6 i 7 juliol Alumnes de d’A1 a C1 del curs 2019-20 que han obtingut la qualificació de NO APT@, NO QUALIFICAT/DA NO o NO PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA  de matricula.
9 i 10 juliol INCIDÈNCIES. Matrícula presencial (si la situació sanitària ho permet) a l’EOI de 10 a 13 de matí.
13 i 14 juliol Sol·licitud de trasllat de matrícula a una altra EOI,
 • Accés directe a l’aplicatiu de matrícula CentrosNet
  • Per accedir a l’aplicatiu de matrícula heu d’omplir els tres camps:
   • usuari: data de naixement en format xx/xx/xxxx
   • contrasenya: DNI/NIE sense lletra final
   • contrasenya personal: la que heu posat la primera vegada que hi heu accedit (si no la recordeu, cliqueu “recordar contrasenya”)

Actuacions davant l’emergència pel covid-19

Tancament del centre: Departament d’Educació ha pres la decisió de tancar a partir del dia 13 de març i fins al NOU AVÍS tots els centres educatius del país i, per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars. 

 • Docència no presencial: Cada professor/a es posarà en contacte amb cadascú/cadascuna de vosaltres via correu electrònic per comprovar que hi sigui tothom i que s’entén com cal treballar a partir d’ara.
 • Gestions administratives: Per qualsevol consulta o tràmit podeu contactar amb l’EOI Calella a través del correu electrònic eoicalella@xtec.cat

Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració. Intentem gestionar el millor possible aquesta situació tan inesperada com nova per a tothom.

Seguirem prestant atenció a les instruccions del Departament de Salut i a l’evolució de la situació.

Equip directiu i claustre de l’EOI de Calella

#Jo em quedo a casa i aprofito per aprendre idiomes.

OFF THE WALL

BRITAIN’S MOST NOTORIOUS CONTEMPORARY ARTISTS

Get ready for a fresh look at contemporary and street art from two of Britain’s most famous modern artists, Banksy and Damien Hirst. We’ll consider the messages behind their thought-provoking art, the associated language and idioms, and the global themes and questions the artworks pose.

Date: Thursday, January 16th at 18.45 in Room 4
By #oxfordculturaltalks
Recommended language level: B2++/C1