Programa PIA+ per a docents.

El Programa PIA+  és un ajut a l’estudi per al professorat que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI  + info