Convalidació per a universitaris/tàries!

Saps que com a universitari/tària pots demanar que se’t reconegui un curs o títol de l’EOI? 

 

Actualització de les taules annexes a l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l’Acord de 24 d’abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres

ANGLÈS

Institució/Organisme 

B1 

B2 

C1 

C2

Escoles Oficials  

d’Idiomes

Nivell intermedi 

Nivell avançat 

Nivell C1

 

Universitats de  

Catalunya

Certificats de  

nivell B1 propis  de les  

universitats  

catalanes

CLUC B2  

Certificats de nivell  B2 propis de les  universitats  

catalanes

Certificats de nivell  C1 propis de les  universitats  

catalanes

Certificats de  

nivell C2 propis  de les  

universitats  

catalanes

Universitats  

espanyoles

CertAcles B1 

CertAcles B2 

CertAcles C1 

CertAcles C2

Cambridge: General  English Exams

PET  

(Preliminary  

English Test)

FCE  

(First Certificate in  English)

CAE  

(Certificate in  

Advanced English)

CPE  

(Certificate of  

Proficiency in  

English)

Cambridge: Business  English Certificates

BEC Preliminary 

BEC Vantage 

BEC Higher

 

Cambridge; British  Council; IDP  

Education

IELTS de 4 a 5  punts  

(International  

English  

Language  

Testing System)

IELTS de 5,5 a 6,5  punts  

(International  

English Language  Testing System)

IELTS de 7 a 8  punts  

(International  

English Language  Testing System)

IELTS de 8,5 a  9 punts  

(International  

English  

Language  

Testing System)

Universitat de  

Michigan (Cambridge  Michigan Language  Assessments)

 

ECCE (Certificate  of Competency in  English)

 

ECPE  

(Certificate of  

Proficiency in  

English)

Trinity College  

London: Integrated  Skills in English (ISE)

ISE I 

ISE II 

ISE III 

ISE IV 

Educational Testing  Service (ETS)

TOEFL iBT de  42 a 71 punts  

(Test of English  as a Foreign  

Language – 

Internet Based)

TOEFL iBT de 72  a 94 punts (Test of  English as a  

Foreign Language  – Internet Based)

TOEFL iBT de 95  a 120 punts (Test  of English as a  

Foreign Language  – Internet Based)

 

TOEIC de ≥790  punts (Test of  

English for  

International  

Communication)

TOEIC de ≥1095  punts (Test of  

English for  

International  

Communication)

TOEIC de ≥1345  punts (Test of  

English for  

International  

Communication)

 

British Council 

APTIS B1 

APTIS B2 

APTIS C

 

APTIS for  

teachers B1

APTIS for  

teachers B2

APTIS for  

teachers C

 

APTIS for teens  B1

APTIS for teens  B2

APTIS for teens C

 
   

APTIS Advanced  C1

APTIS Advanced  C2

Pearson Test of  

English (PTE)

PTE General  

Level 2

PTE General  

Level 3

PTE General  

Level 4

PTE General  

Level 5

PTE Academic  43 a 58

PTE Academic 59  a 75

PTE Academic 76  a 84

PTE Academic  >85

Pearson – London  Chamber of  

Commerce and  

Industry (LCCI)

LCCI English for  Tourism 2/LCCI  JETSET 

B1 / LCCI ELSA  B1

     

LCCI English for Business 2

LCCI English for  Business 3

LCCI English for  Business 4

The European  

Language Certificates  (telc)

telc English B1 

telc English B2 

telc English C1 

telc English C2

Business Language  Testing Service  

(BULATS)

BULATS 40-59 

BULATS 60-74 

BULATS 75-89 

BULATS 90-100

UNIcert 

UNIcert I 

UNIcert II 

UNIcert III 

UNIcert IV

CLES (Certificat de  Compétences en  

Langues de  

l’Enseignement  

Supérieur)

CLES 1 

CLES 2 

CLES 3

 

University of Oxford 

Oxford Test of  English B1 

81-110

Oxford Test of  

English B2 111- 140

   

accés al document de taules publicat al web del departament