Ja podeu passar per l’escola per retornar el material de la biblioteca.

L’horari de retorn és dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13h.

MATRICULA DEL CURS 2020-2021

MATRICULA DEL CURS 2020-2021
Properament publicarem el calendari de la matricula pel curs 2020-2021.
Per assegurar la continuïtat en els estudis, l’alumne té garantida la plaça en el nivell i idioma que correspongui en el curs acadèmic següent sempre que no hagi exhaurit les convocatòries establertes i… Llegeix més»

 

Segons la resolució EDU/975/2020, de 8 de maig, de modificació de les diverses resolucions de convocatòria de proves d’accés i d’obtenció de títols per als cursos 2019-2020 i 2020-2021  se suprimeix tot el que fa referència a la convocatòria ordinària de les proves lliures per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi B1 i B2 i de nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes, corresponents al curs 2019-2020.

Si teniu algun dubte al respecte, si us plau, contacteu amb l’EOI mitjançant un correu electrònic a l’adreça: eoimollet@xtec.cat

 

Certificats d’idiomes dels nivells B1, B2 i C1 de les EOI. Convocatòria ordinària

AVÍS: Els terminis queden suspesos i interromputs d’acord amb el Reial Decret 463/2020

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR
Descripció i qualificació Mostres
Consulta de resultats Normativa

Informació addicional