Llibres de text pel curs 2023-2024. Francès

FRANCÈS

Curs
Llibre
Editorial
ISBN

A1

  1. Défi 1  Livre de l’élève, édition hybride
  2. Défi 1 Cahier D´Exercices

Maison des Langues

  1. 978-8419236531
  2. 978-8417249656

A2
Premium A2, Méthode de français: Livre de l’élève + cahier d’exercices.
CLE International
978-3125296893

B1

  1. Défi 3 Livre de l’élève, édition hybride.
  2. Défi 3. Cahier d’exercices.

Maison des Langues

  1. 978-8419236562
  2. 978-8417249670

B2.1
Odyssée. Méthode de français. Niveau B2. Livre élève.
CLE International
CLE International

B2.2
NO ES FARÀ… Llegeix més»

Programa de certificació per a centres de secundària

El Programa de Certificació va dirigit a centres d’Educació Secundària Obligatòria, batxillerat, cicles de formació professional, cicles d’arts plàstiques i disseny, títols propis d’arts escèniques o cicles d’ensenyaments esportius de règim especial.
La finalitat d’aquest programa és fomentar, amb el suport de les escoles oficials d’idiomes,… Llegeix més»

Centre formador

La nostra EOI és centre formador i col·labora amb les universitats en la fase de pràctiques dels estudiants del màster de professorat.
Si vols ser professor d’idiomes, parla amb el teu tutor de la universitat i pregunta sobre la possibilitat de fer les pràctiques amb nosaltres.
T’encantarà!

Informació sobre la prova de C1

 

Parts de la prova
Durada
Característiques

Prova escrita
Comprensió escrita
60 minuts
Respondre de 25 a 30 preguntes d’opció múltiple i/o d’inserir fragments en un text sobre tres textos de longitud i tipologia diferents (de 2.300 a 2.500 paraules)

Comprensió oral
40-45 minuts
Respondre de 25 a 30 preguntes d’opció múltiple sobre tres documents… Llegeix més»