Programa de certificació per a centres de secundària

El Programa de Certificació va dirigit a centres d’Educació Secundària Obligatòria, batxillerat, cicles de formació professional, cicles d’arts plàstiques i disseny, títols propis d’arts escèniques o cicles d’ensenyaments esportius de règim especial.

La finalitat d’aquest programa és fomentar, amb el suport de les escoles oficials d’idiomes, la certificació dels coneixements de llengua estrangera de l’alumnat dels centres educatius participants.

Els centres de secundària poden sol·licitar participar en el programa per a les llengües següents: anglès, francès, alemany, italià, àrab i xinès.

Durant el curs 2022-2023, la nostra EOI ha tingut 5 centres del Vallès Oriental sud adscrits al programa.