Tràmits i sol·licituds

  • Sol·licitud de devolució de taxa
  • Sol·licitud de trasllat d’expedient
  • Sol·licitud de canvi d’horari
  • Sol·licitud de convocatòria addicional
  • Sol·licitud de certificat acadèmic
  • Sol·licitud de certificat de matrícula
  • Sol·licitud de reclamació a les qualificacions finals
  • Instància general
  • Formulari de reclamacions o suggeriments