Presentació

L’Escola Oficial d’Idiomes de Mollet del Vallès es va inaugurar el setembre de 2006 per iniciativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Som un centre públic d’ensenyament d’idiomes on es poden estudiar els nivells A1, A2, B1, B2.1, B2 i C1 d’anglès i francès.

Tots els cursos tenen una durada mínima de 130 hores anuals i es realitzen en quatre franges horàries diferents: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:15, dimarts i dijous de 16:00 a 18:15, dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45 o dimarts i dijous de 18:30 a 20:45. No tots els idiomes i nivells s’ofereixen a totes les franges horàries. Alguns cursos s’ofereixen en modalitat semipresencial.

L’escola està situada a l’edifici de l’antiga Escola Universitària de Medi Ambient de Mollet del Vallès i des del setembre de 2011 compartim espais amb l’Institut Aiguaviva d’ensenyament secundari.

Les titulacions oficials que es poden obtenir a les escoles oficials d’idiomes de Catalunya són les següents: Certificat de Nivell Bàsic (A1 i A2), Certificat de Nivell Intermedi (B1 i B2) i Certificat de Nivell Avançat (C1 i C2).

Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’estat espanyol, són oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure (excepte A1,A2 i B2.1).

Trobareu més informació sobre els estudis a les escoles oficials d’idiomes a la pàgina del Departament d’Educació.