Cursos especials

L’EOI de Mollet ofereix cursos presencials de 30 hores de perfeccionament de llengua B2+ i C1+ adreçats a persones que han obtingut el nivell de llengua del MECR corresponent (B2 o C1 respectivament) interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma.

Horaris i dates

Properament

Preu
Cursos presencials: 158,80 € + 15,00 € de material*.

Matrícula

• No hi ha preinscripció.
• Us podreu matricular presencialment al departament d’alumnat segons el calendari que publicarem a l’escola
• Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.
• Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament d’alumnat (935790040)

Documentació imprescindible per a la matrícula
•  És imprescindible adjuntar escanejada (en format  PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el moment de la matrícula, la documentació sol·licitada al formulari:
• DNI/NIE
• Acreditació del nivell de llengua. Totes aquelles persones que no puguin acreditar el seu nivell hauran de passar prova de nivell.

L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

Programa

Avaluació i certificació
• En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.
•  Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.

* En cas de matrícules bonificades o exempció de pagament, adreceu-vos al departament d’alumnat.