Cursos especials

Segons els anys, l’EOI de Mollet ofereix cursos presencials de 30 hores de perfeccionament de llengua B2+ i C1+ adreçats a persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma i que han obtingut el nivell de llengua del MECR corresponent (B2 o C1 respectivament) .

Durant el curs 2023-24 l’EOI ofereix un curs de nivell C1+ de francès. Cliqueu l’enllaç per a més informació.

L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

Avaluació i certificació
•  En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència mínima del 80% per obtenir-lo.
•  Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Nota: Totes aquestes informacions estan subjectes a possibles canvis.

* En cas de matrícules bonificades o exempció de pagament, adreceu-vos al Departament d’Alumnat.