Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que participa en la gestió de l’escola i du a terme funcions de seguiment i avaluació de les activitats que es duen a terme a l’escola.

A data 1 de setembre de 2022, els membres del Consell Escolar de la nostra escola són:

Presidenta
Carme Roig

Secretària
Natalia Nefedova

Cap d’estudis
Carles Estrada

Representants del professorat
Carolina Garcia, Alberto López, Olga Paredes, Pablo TenésLaura Viader

Representants de l’alumnat
Lluís Cabarrocas, Manuela Jiménez, Raquel Lanseros, Francisco Martínez, Montserrat Ros Sabaté

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)
José Luis Minguela Rodríguez

Representant de l’Ajuntament
Laura Carrillo Gracia

Si ets alumne de l’escola, pots contactar amb el teus representants passant el ratolí per sobre el seu nom. Recorda que en el teu missatge hauràs d’especificar el teu nom complet i l’idioma i curs que estàs estudiant.

Convocatòries i acords presos

Data d’aprovació del darrer pressupost: 19 de gener de 2024