Oferta de places vacants

Places vacants (27 d’octubre de 2023)
Idioma
Nivell
Vacants
Idioma
Nivell
Vacants
Anglès AN A1
Dilluns i dimecres de 16:00 a 18:15h
0
Francès
FR A1 A
Dilluns i dimecres de 16:00 a 18:15h
20
AN A1 B
Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h
0 FR A1 B
Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h
11
AN A2 A
Dilluns i dimecres de 16:00 a 18:15h
0 FR A1 C
Dimarts i dijous de 16:00 a 18:15h
13
AN A2 B
Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h
0 FR A2 A
Dilluns i dimecres de 16:00 a 18:15h
17
AN B1 A
Dilluns i dimecres de 16:00 a 18:15h
0 FR A2 B
Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h
14
AN B1 B
Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h
0 FR B1
Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h
0
AN B1 C
Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h
0 FR B2.1
Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h
15
AN B2.1 A
Dilluns i dimecres de 16:00 a 18:15h
0 FR B2.2
Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h
11
AN B2.1 B
Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h
0 FR C1
Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45h
12
AN B2.2 A
Dimarts i dijous de 16:00 a 18:15h
7
AN B2.2 B
Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h
1
AN C1 semipresencial
Dimarts de 16:00 a 18:15h
2
AN C1
Dimarts i dijous de 18:30 a 20:45h
0