Títols A2 i B1

Ja podeu passar a recollir els títols d’A2 i B1 al departament d’alumnat.

L’horari és el següent:

  • Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13:30 h.
  • Tardes: de dilluns a dijous de 16 a 17 h.

 
 

Curs C1+ d’anglès

Durant l’any acadèmic 2017-2018, l’EOI de Mollet ofereix un curs de perfeccionament de llengua anglesa de nivell  C1+, adreçat a persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma. La durada del curs serà de 30 hores i començarà el 5 de febrer 2018 fins el 21 de maig 2018.
Per… Llegeix més»

Certificats d’idiomes dels nivells intermedi, avançat i C1 de les EOI. Convocatòria ordinària

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR
Calendari
Centres
Descripció i qualificació
Mostres
Consulta de resultats
Normativa

Certificats d’anglès dels nivells intermedi, avançat i C1 de les EOI. Convocatòria extraordinària

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:

  • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR