Certificats d’idiomes dels nivells B1, B2 i C1 de les EOI. Convocatòria ordinària

AVÍS: Els terminis queden suspesos i interromputs d’acord amb el Reial Decret 463/2020

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR
Descripció i qualificació Mostres
Consulta de resultats Normativa

Informació addicional