Exàmens escrits finals grups d’anglès 

Dies i horaris dels exàmens orals de cada nivell es comunicaran a classe i es publicaran al classroom.

A1

8 de maig de 2024 (comprensió oral i comprensió escrita) 

13 de maig de 2024 (expressió escrita)

18.30 a 21.00

A2

6 de maig de 2024 (comprensió oral i mediació escrita) 

8 de maig de 2024 (comprensió escrita i expressió escrita)

 

2n A: 16.00 a 18.30  i 2n B: 18.30 a 21.00

B1

29 de maig de 2024 

Certificat de nivell intermedi B1 

15.30 a 20.00

B2.1

7  de maig ( comprensió oral i  expressió escrita)

9 de maig (comprensió escrita i  mediació escrita)

4t A: 16.00 a 18.30  i 4t B: 18.30 a 21.00

6 de maig de 2024 (comprensió oral i expressió escrita) 

8 de maig de 2024 (comprensió escrita i  mediació escrita)

4tC : 16.00 a 18.30

B2.2

31 de maig de 2024 

Certificat de nivell intermedi B2 

15.30 a 20.00 

C1

27 de maig de 2024

Certificat de nivell avançat C1 

15.30 a 20.30