Cursos d’estiu de Francès

JULIOL 2023

Francès

Llistat de grups classe tancats. En cas de que vulgueu que us assignem plaça a la llista d’espera envieu-nos un email a eoivallesoriental@xtec.cat indicant-nos nom i cognom, nivell i si té dret a bonificació.

Grups tancats d’anglès: A1 i A2 Grups oberts d’anglès: B1, B2 i C1
Grups tancats d’alemany: A1 i B1 Grups obert d’alemany: A2
Grups tancats de francès: A1, A2 i B1  

Matrícula/preinscripció oberta a partir del 20 de març de 2023 i fins a exhaurir les places

Per matricular-vos, seguiu les instruccions: test de nivell i  matrícula online

Atenció:

Tots els alumnes, excepte els principiants absoluts i els oficials d’aquest any acadèmic, hauran de fer la prova de nivell online. Si l’alumne no ha realitzat la prova de nivell i, un cop iniciat el curs, o bé l’alumne o bé el professorat considera que no és al nivell que li correspon, no podem garantir el canvi de nivell necessari. En aquest cas no hi haurà dret a retorn de taxes.

TEST DE NIVELL:

Cal que feu dos dels tests disponibles: el de gramàtica i, com a mínim, una altra competència més (comprensió oral, expressió escrita, comprensió escrita o vocabulari). Cada test consta de 30 preguntes i s’ha de completar el test per a poder obtenir el resultat.

Feu el test de nivell online clicant aquí 

DURADA:

Del 3 al 25 de juliol, ambdós inclosos

IDIOMES, HORARI I NIVELLS:

Idioma

Horaris

Nivells

FRANCÈS

09:30 – 13:00 h

(60 hores)

1r 

(matrícula online )

Equivalències dels nivells:

Nivell de l’EOI

Nivell segons el Marc europeu comú de referència

1r

A1 (usuari bàsic)

PREU:

  • 295€ (cursos de 60 hores)

Aquests preus inclouen 55€ de despeses de gestió no retornables, excepte que l’escola anul·li el curs de l’alumne, en aquest cas es reembossarà  l’import íntegre de la matrícula. Aquests preus no inclouen el material.

Donat el cas que tingueu dret a exempció de taxes (família nombrosa especial o discapacitat superior al 33%) contacteu amb l’Escola primer, mitjançant el correu electrònic eoivallesoriental@xtec.cat per tal de fer la reserva de plaça i enviar els documents acreditatius de la bonificació. No us podreu matricular directament. 

EDAT MÍNIMA:

14 anys ( o que els fa dins l’any natural actual) per a alumnat que cursa un altre idioma com a primera llengua estrangera a la seva escola. Cal portar documentació acreditativa. Per la resta, a partir de 16 anys.

 CERTIFICATS:

  • Els cursos d’estiu s’avaluen formalment i donen dret a un certificat de suficiència o d’assistència: els alumnes que hagin complert el requisit d’assistència, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat d’assistència, i els alumnes que hagin superat el curs obtindran un certificat de suficiència. En qualsevol dels casos, es requereix haver-hi assistit un 80% per obtenir-lo.

  • Els cursos, tot i seguir la mateixa nomenclatura que els cursos reglats, no tenen equivalència amb els cursos extensius que s’ofereixen a les EOIs, ni donen preferència de matriculació als cursos que comencen al setembre. Això no obstant, es pot accedir a la preinscripció del mateix nivell sense fer el test de nivell. A vegades es pot donar el cas que un alumne/a o grup classe faci “la segona meitat” d’un nivell. Només en aquests casos l’alumnat es podrà matricular al curs de nivell superior de les EOI’s

  • Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

 LLIBRES DE TEXT: clica aquí (pendent)

 Atenció: Abans de formalitzar la matrícula us recomanem que us llegiu l’apartat “Reglament Intern d’inscripció als cursos d’estiu” (al final d’aquest full) 

COM FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

Procediment

Forma de pagament:

 

Empleneu el formulari, imprimiu el rebut a ingressar a Servicaixa.

(No és necessari entregar físicament el resguard del pagament)

.

Per Servicaixa de La Caixa

Terminis de pagament:

  • Fins el 23 de juny tindreu tres dies de termini des del moment que és confirma la matrícula.
  • Després del 24 de juny i fins al 3 de juliol disposareu de 24 hores per fer-lo.

En cas de renúncia per part de l’alumne, no es retornarà l’import total o parcial de la matrícula. 

No fer el pagament dins del termini comportarà automàticament la renúncia a la matrícula.

L’accés preferent als cursos serà per rigorós ordre de pagament de la matrícula. Els cursos es tancaran un cop s’hagin exhaurit les places .

L’alumne queda matriculat un cop efectuat el pagament.

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

A l’inici de les classes, l’escola ha de disposar d’una copia del D.N.I. dels alumnes, podeu enviar aquesta documentació per e-mail a l’adreça: eoivallesoriental@xtec.cat.

 

Alumnes Menors d’Edat:

Els menors d’edat realitzaran la matrícula sota la tutela dels seus pares o tutors legals, els quals hauran de signar el corresponent document d’autorització que podran descarregar en el moment de fer la matrícula, i entregar-lo el primer dia de classe o bé enviar-lo signat i escanejat a eoivallesoriental@xtec.cat. No fer-ho invalidarà el procés de matrícula.  En tot cas i si no l’heu pogut emplenar durant el procés de matrícula podeu fer-ho emplenant aquest formulari

Per a més informació:

Tel: 93 870 46 61

Correu electrònic: eoivallesoriental@xtec.cat

NOTA: Totes les informacions estan subjectes a possibles canvis.

Altres normes del Reglament Intern d’inscripció als cursos d’estiu:

  • Cal tenir el Graduat Escolar o l’equivalent.
  • Els alumnes es regiran també pel reglament d’usos dels espais i instal·lacions del Centre Vallès.