Cursos d’estiu d’Anglès Juliol 2024

Anglès 

Atenció:

Matrícula/preinscripció oberta a partir del 25 de març de 2024 i fins a exhaurir les places


TEST DE NIVELL

Recomanem als alumnes que estiguin cursant estudis obligatoris que demanin als seus professors d’anglès que els indiquin a quin nivell es poden inscriure, La resta d’alumnes, excepte els principiants absoluts i els oficials d’aquest any acadèmic, hauran de fer la prova de nivell online

Feu el test de nivell online

     • La millor opció és la que us indiqui el vostre professor/a actual d’anglès de l’escola
     • Clicant aquí. feu el test 1 o el test 2 i sempre poder fer després el test del nivell que penseu que teniu per a estar més segurs.
     • Clicant aquí. Prova més senzilla que realitza el British Council. Caldrà que us hi registreu primer.

Per matricular-vos, seguiu les instruccions: test de nivell i matrícula online

DURADA:

Curs d’anglès matins: Del 1/07/2024 al 19/07/2024, ambdós inclosos (60 hores)

IDIOMES, HORARI I NIVELLS:

Idiomes

Horari

Nivell

 ANGLÈS

09:15 – 13:30 h

2n (A2), 3r (B1), 4t (B2.1), 5è (B2), C1 (per a alumnes que tenen el certificat B2)

 

Equivalències dels nivells:

Nivell de l’EOI

Nivell segons el Marc europeu comú de referència

1r

Se situa dins la franja de l’A1 (usuari bàsic)

2n

Se situa dins la franja de l’A2 (usuari bàsic)

3r

Se situa dins la franja del B1 (primer nivell de l’usuari independent)

4t

Se situa entre el nivell B1 i el nivell B2 (usuari independent)

5è i superiors

Se situa dins la franja del B2 (usuari independent) i el C1

Dins de cadascun dels cinc cursos, pot haver-hi dos subnivells (A: nivell pròpiament dit o B: avançat) per tal d’adaptar els continguts als coneixements dels alumnes de cada grup.

PREU:

 • 295€ (cursos de 60 hores)

Aquests preus inclouen 55€ de despeses de gestió no retornables, excepte que l’escola anul·li el curs de l’alumne, en aquest cas es reembossarà  l’import íntegre de la matrícula. Aquests preus no inclouen el material.

Donat el cas que tingueu dret a exempció de taxes (família nombrosa especial o discapacitat superior al 33%) contacteu amb l’Escola primer, mitjançant el correu electrònic eoivallesoriental@xtec.cat per tal de fer la reserva de plaça i enviar els documents acreditatius de la bonificació. No us podreu matricular directament. 

EDAT MÍNIMA:

14 anys ( o que els fa dins l’any natural actual) per a alumnat que cursa un altre idioma com a primera llengua estrangera a la seva escola. Cal portar documentació acreditativa. Per la resta, a partir de 15 anys.

 

CERTIFICATS:

  • Els cursos d’estiu s’avaluen formalment i donen dret a un certificat de suficiència o d’assistència: els alumnes que hagin complert el requisit d’assistència, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat d’assistència, i els alumnes que hagin superat el curs obtindran un certificat de suficiència. En qualsevol dels casos, es requereix haver-hi assistit un 80% per obtenir-lo.

  • Els cursos, tot i seguir la mateixa nomenclatura que els cursos reglats, no tenen equivalència amb els cursos extensius que s’ofereixen a les EOIs, ni donen preferència de matriculació als cursos que comencen al setembre. Això no obstant, es pot accedir a la preinscripció del mateix nivell sense fer el test de nivell.

  • Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

 LLIBRES DE TEXT: clica aquí

 Atenció: Abans de formalitzar la matrícula us recomanem que us llegiu l’apartat “Reglament Intern d’inscripció als cursos d’estiu” (al final d’aquest full) 

COM FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

Procediment

Forma de pagament:

 

Empleneu el formulari, imprimiu el rebut a ingressar a Servicaixa.

(No és necessari entregar físicament el resguard del pagament)

.

Per Servicaixa de Caixabank

Terminis de pagament:

 • Fins el 23 de juny tindreu tres dies de termini des del moment que és confirma la matrícula.
 • Després del 24 de juny i fins al 1 de juliol disposareu de 24 hores per fer-lo.

En cas de renúncia per part de l’alumne, no es retornarà l’import total o parcial de la matrícula. 

No fer el pagament dins del termini comportarà automàticament la renúncia a la matrícula.

L’alumne queda matriculat un cop efectuat el pagament.

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

Abans de l’inici de les classes, l’escola ha de disposar d’una copia del D.N.I. dels alumnes, podeu enviar aquesta documentació per e-mail a l’adreça: eoivallesoriental@xtec.cat.

Alumnes Menors d’Edat:

Els menors d’edat realitzaran la matrícula sota la tutela dels seus pares o tutors legals, els quals hauran de signar el corresponent document d’autorització que podran descarregar en el moment de fer la matrícula, i entregar-lo el primer dia de classe o bé enviar-lo signat i escanejat a eoivallesoriental@xtec.cat. No fer-ho invalidarà el procés de matrícula. En tot cas i si no l’heu pogut emplenar durant el procés de matrícula podeu fer-ho emplenant aquest formulari

Per a més informació:

Tel: 93 870 46 61

Correu electrònic: eoivallesoriental@xtec.cat

NOTA: Totes les informacions estan subjectes a possibles canvis.

Altres normes del Reglament Intern d’inscripció als cursos d’estiu:

  • L’accés preferent als cursos serà per rigorós ordre de pagament de la matrícula. Els cursos es tancaran un cop s’hagin exhaurit les places o no hi hagi hagut prou inscrits.
  • Cal tenir el Graduat Escolar o l’equivalent.
  • Els alumnes es regiran també pel reglament d’usos dels espais i instal·lacions del Centre Vallès.