Taxes i preus públics pel curs 2022-2023

 

MATRÍCULES Curs Escolar  2022-23   TAXES PREUS PÚBLICS
ORDRE EDU/17/2022, de 16 de febrer ORDRE EDU/155/2020, de 18 de setembre
nivells: B1, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 nivells: A1, A2, C1
Matrícula ordinària Bonificació 50% Matrícula ordinària Bonificació 50%
1ª Matrícula*  318,90 € 159,45 € 305,00 € 152,50 €
2ª Matrícula* 414,60 € 207,30 € 396,50 € 198,25 €
3ª Matrícula* 574,05 € 287,05 € 549,00 € 274,50 €
Bonificacions o exempcions de taxes. Cliqueu aquí >> Bonificacions o exempcions de preus públics. Cliqueu aquí >>

 

  • Aquests imports estan subjectes a la normativa vigent i estan sotmesos als canvis que determini el Departament d’Educació.
  • L’alumnat exempt de pagament gaudirà d’una bonificació del 100% del cost de matriculació. Consulteu aquí les condicions generals que hi donen dret.
  • La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l’acumulació d’aquestes bonificacions.
  • L’import de matrícula inclou la quota per material i accés a les plataformes de 30 €. Aquest import està subjecte a les mateixes penalitzacions, bonificacions o exempcions que els preus públics (Ordre EDU/114/2021).