Taxes i preus públics pel curs 2023-2024

 

MATRÍCULES Curs Escolar  2022-23   TAXES PREUS PÚBLICS
Ordre EDU/80/2020,
modificada per la Llei 2/2023
ORDRE EDU/155/2020, de 18 de setembre
nivells: B1, B2.1, B2.2 nivells: A1, A2, C1
Matrícula ordinària Bonificació 50% Matrícula ordinària Bonificació 50%
1ª Matrícula* 327,60 € 163,80 € 305,00 € 152,50 €
2ª Matrícula* 425,90 € 212,95 € 396,50 € 198,25 €
3ª Matrícula* 589,70 € 294,85 € 549,00 € 274,50 €
Bonificacions o exempcions de taxes.
Cliqueu aquí >
Bonificacions o exempcions de preus públics.
Cliqueu aquí >>

 

 

  • Aquests imports estan subjectes a la normativa vigent i estan sotmesos als canvis que determini el Departament d’Educació.
  • Podeu consultar aquí més bonificacions i exempcions
  • L’alumnat exempt de pagament gaudirà d’una bonificació del 100% del cost de matriculació. Consulteu aquí les condicions generals que hi donen dret.
  • La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l’acumulació d’aquestes bonificacions.
  • L’import de matrícula inclou la quota per material i accés a les plataformes de 30 €. Aquest import està subjecte a les mateixes penalitzacions, bonificacions o exempcions que els preus públics (Ordre EDU/114/2021).