Vols examinar-te per lliure?

CONVOCATÒRIA DE JUNY

El Departament d’Educació organitza anualment una convocatòria ordinària el mes de juny per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

Les proves s’organitzen en dos dies (un per la part escrita i un altre per la part oral) i consten de cinc apartats: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita, expressió oral i mediació.

Podeu trobar més informació de la convocatòria ordinària aquí.

CONVOCATÒRIA DE FEBRER

El Departament d’Educació també organitza cada any una convocatòria extraordinària al febrer per a l’obtenció dels certificats de nivell B1, B2 i C1 d’anglès.

Podeu trobar més informació de la  convocatòria extraordinària aquí.