Eleccions al Consell Escolar de l’EOI de Mollet del Vallès

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Per més informació, visiteu la pàgina següent:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/eleccions-2016/

Vols mantenir i dinamitzar el teu coneixement d’anglès? Consolidar i perfeccionar la teva competència comunicativa oral?

 

Els cursos de B2+ o el de C1+ d’anglès de l’EOI de Mollet són els cursos ideals per a tu!

 

Més informació

Club de lecture

“Club de Lecture” est de retour! Suite au grand succès de cette saison, une 3e saison est confirmée. En clair pour tout le monde. Sans abonnement. Rendez-vous à la Bibliothèque de Can Mula @bibcanmula. Premier épisode, vendredi 15 novembre à 17h, “Au bonheur des ogres” de Daniel Pennac.

 

 

 Venez nombreux!!

Welcome to the new English Book Club!!

We’ve got terrific news: This academic year our school is also going to be running an English book club! 😁📚🗣️ All sessions will be free and everyone’ll be welcome! It’ll take place at @bibcanmula as well. Come, learn a bunch of new things and practise your English with us while enjoying literature and having fun. And if you need any further information, don’t hesitate to contact us!