Eleccions al Consell Escolar de l’EOI de Mollet del Vallès

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Per més informació, visiteu la pàgina següent:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/eleccions-2016/

Vull estudiar a l’EOI

Accés a l’EOI
     – Preinscripció telemàtica: del 2 (a les 12:00) fins al 9 de setembre de 2024 (a les 15.00 h)
     – Matrícula en línia (1a assignació): del 16 (a les 18.oo h) fins al 18 de setembre de 2024 (a les 23.59 h)
     – Matrícula en línia (2a assignació): del 20 (a les 12.00) fins al 21 de setembre de 2024 (a les 23.59 h)

Preguntes freqüents
Taxes pel curs 2023-2024
Video promocional EOI