Informació sobre la prova de C1

 

Parts de la prova
Durada
Característiques

Prova escrita
Comprensió escrita
60 minuts
Respondre de 25 a 30 preguntes d’opció múltiple i/o d’inserir fragments en un text sobre tres textos de longitud i tipologia diferents (de 2.300 a 2.500 paraules)

Comprensió oral
40-45 minuts
Respondre de 25 a 30 preguntes d’opció múltiple sobre tres documents… Llegeix més»