Matrícula d’antics alumnes

La informació sobre el procés de matriculació d’ANTICS ALUMNES per al curs 2024-2025
es publicarà al web del centre durant la segona quinzena del mes de juny de 2024.