Mediateca

Horari

Matí: 10 – 13h
Tarda: 16’30 – 20h

Només dies lectius (consulteu els dies de lliure disposició)

La Biblioteca de l’Escola Oficial d’Idiomes de l’Hospitalet disposa en servei de consulta i préstec del següent material en anglès, francès, alemany, català i italià:

  • Llibres de text
  • Llibres de gramàtica i exercicis
  • Llibres de lectura
  • Diccionaris
  • Enciclopèdies
  • Revistes
  • Vídeos / CDs / CD Roms / DVDs

Què cal fer per ser usuaris?

Heu de ser:

  1. alumnes oficials de l’EOI de L’Hospitalet, o bé
  2. alumnes dels cursos especials d’expressió oral

Per formalitzar el primer préstec  tothom  haureu d’ensenyar a la persona responsable de la mediateca el resguard de pagament de matrícula i el DNI per tal que us facin la fitxa corresponent.

Reserves del material

Podeu fer reserves presencialment o mitjançant  el correu electrònic eoihospitaletbiblio@gmail.com per fer les reserves del material que necessiteu o per avisar dels retards justificats pel que fa al retorn del material. Hauríeu de posar a l’apartat “assumpte” del correu electrònic “Biblioteca : retard” o “Biblioteca : reserva “. Les reserves s’atorguen per ordre d’arribada dels mails i es respecten durant una setmana, a comptar des de l’arribada al centre i a partir del moment en què el material demanat torna a mediateca.

Pròrrogues

Es donarà pròrroga per qualsevol tipus de material excepte si  un altre usuari n’ha fet una reserva.

Llibres

Es podran agafar en préstec fins a dos llibres alhora de qualsevol idioma.

El termini per retornar els llibres serà de 3 setmanes.

Bookcrossing : Servei d’intercanvi (troc) de llibres on podreu reciclar els vostres llibres de francès, italià, alemany, anglès i català i endur-vos els que la biblioteca us proposa. Tots els llibres que trobareu estan donats d’alta al lloc web i formen part de la xarxa de llibres “alliberats” amb el seu corresponent nº de BCID pe tal de poder seguir el seu recorregut per internet.

DVDs

Es prestarà una unitat cada vegada. Si és una pel·lícula, s’haurà de retornar al cap de dues setmanes com a màxim. En el cas que sigui d’una sèrie, caldrà retornar-la al cap d’una setmana com a màxim.

A la mediateca disposeu de monitors per visionar el material en DVD.

Revistes

L’usuari es podrà endur només les revistes més antigues del revister (fins a dues) ja que les que portin la data més recent es deixaran per consulta i lectura in situ. El termini de retorn serà de tres setmanes.

Internet

Podeu gaudir de l’accés gratuït @ internet.

Retards pèrdues i penalitzacions

Si algú no retorna el material dins el termini establert serà suspès del servei de préstec durant el mateix període de temps que hagi durat el retard.

Si algú torna un material malmès o el perdi  haurà de comprar-ne un de nou i mentrestant quedarà exclòs del servei de préstec.

En el cas de retards de llarga durada, i especialment a finals de curs, s’enviarà una carta per tal de reclamar el material.

Els usuaris que es donin de baixa de l’escola i tinguin material pendent de devolució, si es tornen a matricular hauran de retornar o reposar el material i se’ls suspendrà durant un trimestre del servei de préstec.