Modalitats alumnat

Alumnes oficials presencials

  • Els alumnes matriculats al centre i que assisteixen a classe dos cops per setmana són alumnes oficials presencials. Un cop matriculats, se’ls reserva plaça (no horari) per al curs següent, tant si promocionen com si han de repetir el curs.
  • El nombre de places per grup és de 30 alumnes.
  • Podeu consultar la normativa sobre el règim de repetició a l’apartat Normativa alumnat. (aquí convindria enllaçar a normativa d’alumnat de la secció anterior, a ser possible directament a l’apartat corresponent, que és el número 7)

Alumnes oficials semipresencials

  • L’alumnat semipresencial assisteix a classe un cop per setmana i dedica la meitat de les hores lectives del curs a tasques online. Un cop matriculats, se’ls reserva plaça (no horari) per al curs següent, tant si promocionen com si han de repetir el curs.
  • El nombre de places per grup és de 30 alumnes.
  • Podeu consultar la normativa sobre el règim de repetició a l’apartat Normativa alumnat.

Alumnes lliures