Equip de gestió

Equip directiu

  • Director: Román Landajo Porta
  • Cap d’estudis: Beatriz Vallejo Balduque
  • Secretària: Imma Torregrosa Triviño
  • Coordinadora pedagògica: Mari Carmen Gómiz García
  • Administrador: Vicent Carpintero Durán

Altres càrrecs

  • Coordinadora de prevenció de riscos laborals: Lourdes Noguera Muntadas
  • Coordinadora digital: Pilar Roca Clermont
  • Coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social: Griselda Paltor Comes