El centre

Què és una EOI?

L’EOI de L’Hospitalet és un centre públic que imparteix ensenyaments reglats de règim especial. Es va crear al curs 1990-1991 i forma part de la xarxa d’EOIs de Catalunya, que depenen del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

A l’EOI de L’Hospitalet es pot estudiar anglès (nivells A1 a C2), francès (nivells A1 a C1), alemany (nivells A1 a B2) i italià (nivells A1 a B2)  i també cursos especials, com ara cursos d’expressió oral i cursos intensius d’estiu.

Podeu trobar més informació en l’apartat Oferta Educativa.