Adjudicació de vacants a persones no preinscrites

PROCÉS D’ADMISSIÓ DE NOUS  ALUMNES CURS 2022-2023: 

Adjudicació de vacants a persones no preinscrites a partir del 23 de setembre (excepte nivell C2)

 

ADJUDICACIÓ DE VACANTS i TESTS DE NIVELL:

Si un cop acabat el procés d’adjudicació de vacants a les persones preinscrites encara queden places, aquestes s’adjudicaran per ordre d’arribada a secretaria a partir de les 10h del dia 23 de setembre i els dies següents en l’horari que s’indica més endavant fins a exhaurir vacants. Per obtenir alguna d’aquestes places ja no serà necessari haver estat preinscrit.

El dia 22 de setembre a partir de les 15 h podreu consultar en els horaris dels departaments el nombre de places vacants de cada grup.

Aquells alumnes que desitgin accedir a un curs superior a A1 (primer curs) i no tinguin una acreditació documental vàlida del nivell de llengua, podran realitzar un test de nivell en les següents dates:

 • ANGLÈS, ALEMANY i FRANCÈS:
  • El test es realitzarà exclusivament en línia. Per accedir al test l’usuari ha de clicar en aquest enllaç. Podeu consultar la descripció de la prova aquí.
  • La matrícula, en cas que hi hagi vacants, es podrà formalitzar presencialment el dia 23 de setembre de 10 a 14h o a partir del dia 27 de setembre i fins al final del període de matriculació (14 d’octubre) de 10 a 13h i de 17 a 20h, de dilluns a dijous, i de 10 a 13h els divendres.
 • ITALIÀ:
  • El test és presencial i no requereix inscripció prèvia.

Dates de realització del test de nivell d’italià:

  • Dia 22 de setembre tarda: El test es podrà iniciar a partir de les 16h. i no més tard de les 18h. La matrícula, en cas que hi hagi vacants, es podrà formalitzar presencialment el dia 23 de setembre de 10h a 14h o a partir del dia 27 de setembre i fins al final del període de matriculació (14 d’octubre) de 10 a 13h i de 17 a 20h, de dilluns a dijous, i de 10 a 13h els divendres.
  • A partir del dia 27 de setembre i fins al final del període de matriculació es realitzaran proves d’italià de dilluns a dijous entre les 16h i les 19h. Els interessats podran sol·licitar la prova a consergeria a la seva arribada al centre. En cas que hi hagi vacants podran formalitzar presencialment la matrícula en horari de 10 a 13h i de 17 a 20h, de dilluns a dijous, i de 10 a 13h els divendres fins al final del període de matriculació (14 d’octubre).

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA:

 • Durant el període d’adjudicació de vacants a persones no preinscrites, cada persona present podrà tramitar una única matrícula per idioma i curs. Per tramitar-ne més caldrà tornar a fer la cua. La matriculació pot ser tramitada per terceres persones, però quan la matrícula no sigui formalitzada pel sol·licitant, és imprescindible que la persona que el matriculi conegui el seu ordre de preferència pel que fa a tots els grups de l’idioma i curs corresponent.
 • Alumnes de 3r o 4t d’ESO: En cas de ser admesos només podran matricular-se en grups l’horari dels quals no coincideixi (parcialment o en la seva totalitat) amb el seu horari de classes d’ESO, i per tant, en el moment de la matrícula hauran de presentar un certificat del seu centre educatiu per demostrar aquesta no-coincidència.
 • Per formalitzar la matrícula els sol·licitants hauran de passar pel centre per reservar una plaça en un grup concret i recollir el full de pagament corresponent, i finalment efectuaran el pagament a través de CaixaBank en un termini de 24 hores.
 • Un cop efectuada la matrícula en un grup determinat només es podran fer canvis mitjançant una sol·licitud de canvi d’horari. El termini de sol·licitud de canvis de grup/horari s’obrirà el dia 26 de setembre a través del web del centre.
 • Aquells alumnes que cometin sis faltes d’assistència consecutives sense haver-les justificat prèviament per escrit a la secretaria del centre podran ser canviats de grup i hora sense notificació per part del centre.
 • L’horari de matrícula serà de 10h a 14h el dia 23 de setembre i a partir del dia 27 de setembre l’horari serà de 10h a 13h i de 17h a 20h de dilluns a dijous, i de 10h a 13h els divendres. El període de matriculació finalitzarà el dia 14 d’octubre.

 

DOCUMENTS NECESSARIS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

 • Fotocòpia del DNI / NIE o passaport.
 • Original i fotocòpia de la certificació que permet l’accés a un nivell superior a A1 (primer curs) (si escau).
 • Alumnes amb estudis previs de l’idioma en una altra EOI: original i fotocòpia de la certificació acadèmica dels estudis cursats.
 • Original i fotocòpia de la documentació que dóna dret a la bonificació o exempció del pagament de la taxa o preu públic (si escau).
 • Alumnes menors de 16 anys: Certificat del centre o llibre d’escolaritat on consti l’idioma cursat en l’ESO com a primera llengua estrangera per tal de poder demostrar que es tracta d’un idioma diferent al que volen cursar a l’EOI.
 • Alumnes de 3r o 4t d’ESO: Certificat del seu horari de classes expedit pel centre on estiguin cursant l’ESO.

MOLT IMPORTANT:  Recordem que en cas de ser admesos, els nous alumnes hauran d’aportar TOTA la documentació el dia i hora de matriculació que se’ls assigni. No fer-ho implicarà no poder formalitzar la matrícula.