Matrícula del curs 2020-2021

Aquesta informació contempla les mesures excepcionals derivades de la CoVID-19 pel que fa a les taxes i preus públics d’EOI pel curs 2020-2021
Nivells A1, A2 i C1
1a Matrícula 2a Matrícula 3a Matrícula
(repetició de curs) (fer el mateix curs per tercera vegada)
Matrícula i serveis per a alumnes oficials. 275€ + aportació complementària 30€= 305€ 275€ + aportació complementària 30€= 305€ 357,50€ +aportació complementària 30€= 387,50€
Matrícula i serveis per a alumnes oficials amb reconeixement de família nombrosa de categoria general o família monoparental. 137,50€ + aportació complementària 30€ = 167,50€ 137,50€ + aportació complementària 30€ = 167,50€ 178,75€ + aportació complementària 30€ = 208,75€
Exempcions del pagament de matrícula en els casos que es detallen en la web del departament d’educació 0€+aportació complementària 30€= 30€ 0€+aportació complementària 30€= 30€ 0€+aportació complementària 30€= 30€
Nivells B1, B2,1 i B2
1a Matrícula 2a Matrícula 3a Matrícula
(repetició de curs) (fer el mateix curs per tercera vegada)
Matrícula i serveis per a alumnes oficials. 286€ + aportació complementària 30€= 316€ 286€ + aportació complementària 30€= 316€ 371,80€ +aportació complementària 30€= 401,80€
Matrícula i serveis per a alumnes oficials amb reconeixement de família nombrosa de categoria general o família monoparental. 143€ + aportació complementària 30€ = 173€ 143€ + aportació complementària 30€ = 173€ 185,90€ + aportació complementària 30€ = 215,90€
Exempcions del pagament de matrícula en els casos que es detallen en la web del departament d’educació 0€+aportació complementària 30€= 30€ 0€+aportació complementària 30€= 30€ 0€+aportació complementària 30€= 30€

Excepcionalment l’alumnat que ha de fer quarta matrícula, és a dir, els que excepcionalment per al curs 2020-2021 poden repetir per tercer cop, hauran de demanar autorització a la direcció del centre i pagaran l’import de la taxa o preu públic corresponent a la segona repetició, aplicant un factor 1.8 a la quota de la matrícula. La matrícula d’aquests alumnes es farà un cop la direcció del centre l’hagi autoritzada. 

 

Alumnat lliure

Trobareu aquí la informació relativa a la convocatòria extraordinària d’anglès i aquí la informació relativa a la convocatòria ordinària per l’obtenció de certificats d’idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI.

 

(*) La taxa complementària per serveis d’escola de 30 euros és comuna a totes les escoles oficials d’idiomes i sense ella seria impossible mantenir el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre. Els alumnes que es matriculen a més d’un idioma, fan una sola aportació complementària.