Matrícula

Preinscripció i matrícula de nous alumnes pel curs 2017-2018

Accés a l’aplicatiu de preinscripció als nivells de 1r a 5è

Accés al nivell C1 d’anglès i procés de matrícula

Matrícula telemàtica nivell C1 

Llista d’admesos al nivell C1

 

Taxes pel curs 2017-2018

Consulteu aquí les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a aquestes taxes.

Preus públics pel curs 2017-2018

Consulteu aquí les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a aquests preus públics.

 

Alumnat lliure

– Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi per a alumnes lliures: 75,35 euros

– Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell avançat per a alumnes lliures: 92,85 euros

Podeu consultar aquí  les bonificacions i exempcions d’aquests nivells.

– Inscripció i drets d’examen de les proves de certificació del nivell C-1 dels ensenyaments d’idiomes per als alumnes de règim lliure, organitzades pel Departament d’Ensenyament: 100 euros

Podeu consultar aquí les bonificacions i exempcions generals d’aquest nivell.

 

(*) La taxa complementària per serveis d’escola de 30 euros és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament. Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre. Els alumnes que es matriculen a més d’un idioma, fan una sola aportació de serveis d’escola.