Convocatòria juny 2020 per l’obtenció dels certificats d’idiomes dels nivells B1, B2 i C1 de les EOI.

Les proves lliures de certificació regulades per la Resolució EDU/2389/2019 queden suspeses d’acord amb l’article 9 del Reial decret 463/2020 que suspèn l’activitat presencial als centres educatius.