Nous alumnes i preguntes freqüents

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

Informació general preinscripció a les EOI

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne/a nou/va a l’EOI de Mollet.

Es considera alumnat nou:

 • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI de Mollet.
 • Els que comencen un altre idioma.
 • Els que han perdut l’oficialitat.
 • Els que provenen d’una altra EOI.
 • Alumnes lliures que volen ser oficials.

La preinscripció pot ser a:

 • Primer: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Test de nivell: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a A1 i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas s’haurà de venir el dia assenyalat a fer el test de nivell.
 • A2, intermedi B1, B2.1, intermedi B2 o C1: NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas en el moment de fer la matrícula s’ha d’enviar a l’EOI una còpia del certificat per correu electrònic.

Preinscripció

Informació Proves de nivell
 1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic
 2. Una vegada feta la preinscripció cal consultar al web el dia i hora que es realitzarà la prova
 3. S’haurà de consultar a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) si ha estat admès per a fer el test de nivell i en cas afirmatiu consultar quin dia i quina hora es fa el test a l’Escola (consulta document adjunt). Es fa sorteig en el cas que el nombre de preinscrits sigui superior al nombre de places
 4. La NO presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció
 5. El test de nivell consisteix en una prova escrita i oral
 6. Es publicaran a l’aplicatiu de preinscripció (accedint amb les dades de l’alumne) els resultats del test de nivell i si ha obtingut plaça

MATRÍCULA

Es publicarà al web:

 • El resultat del test de nivell (accedint a l’aplicatiu de preinscripció amb les dades de l’alumne o consultant els llistats a la cartellera de l’EOI)
 • El resultat del sorteig de places (accedint a l’aplicatiu de preinscripció amb les dades de l’alumne o consultant els llistats a la cartellera de l’EOI)

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula per Internet a l’aplicació de preinscripció, segons el núm. de sorteig realitzat. Cal consultar els dies i l’horari de matriculació. Caldrà fer arribar la documentació següent al departament d’alumnat:

 • DNI, NIE o passaport, original i fotocòpia
 • Carnet de família nombrosa, família monoparental o minusvalidesa =<33% en vigència, original i fotocòpia (si escau)

TAXES I PREUS PÚBLICS

Preus públics pels nivells A1, A2 i C1
Consulteu aquí les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a aquests preus públics.

Taxes pels nivells intermedi B1 i intermedi B2
Consulteu aquí les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a aquestes taxes.

 

FAQs

A partir de quina edat es pot accedir a una EOI?
Per accedir als ensenyaments de qualsevol escola oficial d’idiomes de Catalunya cal ser major de 16 anys (o fer els 16 durant l’any en què es comencin els estudis). També hi poden accedir els majors de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) aportant un document que ho justifiqui.

Es pot assistir a classe com a alumne oient?
No, no pot assistir a classe ningú que no estigui matriculat en aquell grup.

Quan em puc preinscriure?
Les preinscripcions es fan durant els primers dies del mes de setembre. Consulteu la nostra pàgina web durant el mes de juliol per saber les dates exactes de preinscripció de cada curs.

Quan faig la preinscripció i no sé el meu nivell què haig d’escollir?
T’has de preinscriure per fer la prova de nivell.

Si tinc algun curs aprovat en una altra EOI, haig de fer prova de nivell?
No, només cal que facis la preinscripció al curs immediatament posterior al curs que vas aprovar. Si resultes admès, hauràs de portar l’acreditació corresponent en el moment de matricular-te.

Serveix la prova de nivell d’un any per l’altre?
No, la prova de nivell té validesa només per un any.

Haig de fer la preinscripció si sóc alumne oficial de l’escola?
No has de fer la preinscripció, només caldrà que et matriculis el dia que tinguis assignat segons el calendari de matrícula d’antics alumnes.

Puc fer la preinscripció a més d’un idioma?
Sí, et pots preinscriure fins a un màxim de dos idiomes diferents.

Puc fer la preinscripció del mateix idioma a més d’una EOI?
Sí, a través del web de preinscripció podràs fer les preinscripcions a un o dos idiomes i per cada idioma podràs escollir dues opcions de centre.

Puc fer la preinscripció per a una altra persona?
Sí, si tens les dades personals necessàries per fer la preinscripció.

Si faig un curs intensiu a l’estiu, a quin curs extensiu em puc preinscriure després?
Si has fet un curs d’estiu a una EOI de Catalunya i l’has superat, et podràs preinscriure aquell mateix any del mateix nivell que has estudiat al curs d’estiu sense haver de fer la prova de nivell. Si has aprovat la modalitat B d’un curs d’estiu podràs preinscriure’t aquell mateix any al nivell immediatament posterior sense haver de fer la prova de nivell.

Què són les inscripcions lliures?
Els ciutadans que desitgin obtenir el Certificat de Nivell Intermedi B1, el Certificat de Nivell Intermedi B2  o el Certificat de Nivell C1 sense ser alumnes d’una EOI es podran inscriure a les proves lliures per a l’obtenció d’aquests certificats. Trobareu tota la informació sobre les proves lliures al web del Departament d’Educació.

Si sóc alumne oficial, em puc presentar a les proves lliures?
No es pot tenir simultàniament la condició d’alumne oficial i candidat lliure del mateix idioma i curs en el mateix any.

Si sóc alumne antic, puc accedir a un altre idioma sense passar per la preinscripció i sorteig?
No, caldrà fer la preinscripció abans. L’oficialitat en un idioma no dóna dret a l’oficialitat en un altre.

Fins quan tinc temps de presentar la meva sol·licitud de renúncia de plaça?
Cal comprovar el termini per presentar renúncia de cada curs. Consulteu el termini vigent cada curs al departament d’alumnat.

Quants cops puc fer la renúncia?
Es pot renunciar oficialment a la plaça com a màxim un cop per curs.

Si he suspès o he renunciat oficialment a la meva matrícula, tinc plaça reservada per l’any següent?
Sí, tens plaça reservada (no horari) al mateix nivell com a antic alumne i cal que et matriculis en les dates indicades al calendari de matrícula d’antics alumnes. Si no et matricules en les dates establertes, perdràs els teus drets com a antic alumne. Si has suspès el mateix nivell per segona vegada cal que abans de matricular-te consultis a la secretaria si tens dret a demanar una convocatòria addicional.

Quantes vegades es pot repetir cada curs?
Els alumnes tenen dret a romandre matriculats en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent. Per més informació, consulteu el Departament d’Alumnat de l’escola.

Els títols d’altres institucions es convaliden amb els de l’EOI?
A les EOI no es convaliden títols, però hi ha una taula d’exempcions que permet preinscriure’s directament a un nivell sense haver de fer la prova de nivell (sempre i quan es compleixin els requisits establerts).

Els estudis cursats a l’EOI tenen reconeixement com a crèdits a les carreres universitàries?
Algunes universitats catalanes reconeixen els nostres cursos reglats (i de vegades també els cursos d’estiu) com a crèdits de lliure elecció. Per a més informació cal adreçar-se a la secretaria de la mateixa universitat.

Tinc el títol de Certificat de Nivell Intermedi de fa 10 anys i ara vull tornar a estudiar. Puc cursar de nou el tercer nivell per repassar?
No es pot renunciar a un certificat ja emès. Ara bé, des del curs 2019-2020, si un alumne ja ha cursat i superat amb anterioritat cursos de les EOI que condueixen a l’obtenció d’un certificat i vol actualitzar coneixements, podrà sol·licitar matrícula en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre i quan hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat. Més informació.

Quant val estudiar a la EOI?
Els preus dels cursos els determina el Departament d’Educació i poden variar segons els anys. L’abonament del preu de la matrícula es fa d’un sol cop cada curs. L’aportació per material també es paga un sol cop en formalitzar la matrícula i és de 30 euros. Consulteu la secció de Secretaria per veure els preus vigents.

Tinc una discapacitat, haig de pagar?
Si és del 33% o superior no s’ha de pagar.

Quins horaris tenen els cursos?
A l’EOI de Mollet les classes sempre són a la tarda, de 16:00 a 18:30 h o de 18:30 a 21 h. Consulteu els horaris dels grups a la secció de cada idioma.

Quina durada tenen els cursos?
Cada curs té una durada aproximada de 130 hores. Es comença a mitjans de setembre i s’acaba a finals de maig.

Com ho puc fer per canviar d’horari de classe?
Has d’emplenar l’imprès corresponent que pots sol·licitar al Departament d’Alumnat o descarregar-te’l de la pàgina web.

Puc tenir el mateix horari de classes d’un any per l’altre?
L’escola no pot garantir el mateix horari d’un curs per l’altre. En el moment de formalitzar la matrícula podràs triar entre les opcions d’horari disponibles.

Puc matricular-me a un grup que no em va bé per horari i venir a un altre horari?
No es podrà fer cap canvi d’horari sense autorització expressa. Aquesta no és una opció recomanable ja que, si no es concedeix el canvi de grup, a més d’haver pagat uns serveis dels quals no et beneficiaràs, estaràs ocupant una plaça que alguna altra persona hagués aprofitat plenament venint a classe.

Com es fa un trasllat d’expedient d’una EOI a una altra?
S’ha d’emplenar la sol·licitud corresponent que trobaràs a la pàgina web i s’ha de fer arribar a l’escola de destinació. Si hi ha vacants a l’escola on vols anar, es podrà dur a terme el trasllat dins el termini especificat a la Guia de l’estudiant que es publica cada curs. Per més informació, dirigeix-te al Departament d’Alumnat.

Tinc reservada la meva plaça a l’escola per al curs següent?
Els alumnes de A1 a C1 tenen plaça reservada pel curs següent sempre i quan es matriculin en les dates establertes en el calendari de matrícula d’antics alumnes i no hagin esgotat les convocatòries disponibles.

Puc presentar-me a l’examen si no he assistit a classe?
Sí, el fet d’estar matriculat en un curs et dóna dret a presentar-te a l’examen final.