Cursos presencials

Els cursos presencials tenen una durada mínima de 130 hores anuals i es realitzen en quatre franges horàries diferents: dilluns/dimecres de 16:00 a 18:15, dimarts/dijous de 16:00 a 18:15, dilluns/dimecres de 18:30 a 20:45 o dimarts/dijous de 18:30 a 20:45.

No tots els idiomes i nivells s’ofereixen a totes les franges horàries.

Idiomes i nivells dels cursos presencials:

A1, A2, B1, B2.1, B2 i C1 d’anglès. Per veure els grups i horaris feu clic aquí.

A1, A2, B1, B2.1, B2 i C1 de francès. Per veure els grups i horaris feu clic aquí