Cursos de nivell C2 d’anglès

El nivell Avançat C2 d’anglès està organitzat en dos cursos acadèmics de 130 hores cadascun i té com a finalitat principal capacitar els alumnes per a l’ús de l’idioma sense cap mena de dificultat, amb un grau de qualitat propi d’un parlant culte; en situacions d’alta complexitat, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional; tant receptiva com productivament, de forma parlada i escrita, i presencialment o a través de mitjans tècnics.

De moment, l’EOI de Mollet del Vallès no imparteix aquest nivell.

Poden accedir al primer curs del nivell avançat C2 els alumnes que estiguin en possessió del certificat de nivell C1 de les escoles oficials d’idiomes o d’un títol o certificació equivalent al certificat de nivell C1 de les escoles oficials d’idiomes, reconegut en l’àmbit del Departament d’Educació.