Cursos intensius d’estiu 2019

Descripció

L’estiu de 2019 l’EOI de Mollet del Vallès torna a oferir cursos intensius d’estiu tant d’anglès com de francès. Són cursos amb un enfocament principalment comunicatiu dissenyats per fomentar l’adquisició i pràctica de la llengua en situacions quotidianes.

Durada i Horari

Cursos de 60 hores de l’1 al 19 de juliol de 2019, de dilluns a divendres de 10 a 14h.

Cursos

Anglès: De 1r a 5è

Francès: De 1r a 5è – Curs Especial Batxibac (nivell de 3r)

De 12 a 20 alumnes per grup. L’escola es reserva el dret d’anul·lar un curs en cas que no s’arribi al mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornarà íntegrament l’import de la matrícula.

Edat mínima: 14 anys complerts durant l’any 2019.

Preu

267€. Un cop formalitzada la matrícula no es retornaran les taxes.

Les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació total o parcial a algun dels nostres cursos d’estiu hauran d’abonar 20 euros en concepte de materials i ús de les instal·lacions.

Test de nivell

Aquells estudiants que no puguin acreditar el seu nivell mitjançant un certificat hauran de realitzar un Test de nivell obligatori. la data del qual es publicarà al web de l’escola pròximament. Es recorda que els test de nivell serveixen exclusivament per als cursos d’estiu de l’EOI de Mollet del Vallès i que no es faran certificats d’acreditació de nivell.

Matrícula

Tindrà lloc a la secretaria de l’escola, sense sorteig previ, per ordre d’arribada fins a cobrir les places disponibles.

Per formalitzar la matrícula, els menors d’edat han de venir acompanyats pel pare, mare o tutor legal.

Documentació per a la matrícula

  • Fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne
  • Fotocòpia del DNI o passaport del pare, mare o tutor legal, en cas que l’alumne sigui menor d’edat.
  • Fotocòpia del certificat de nivell de l’idioma, en cas de no realitzar el test de nivell.
  • Fotocòpia del document acreditatiu del dret a matrícula amb bonificació total o parcial.

Certificat

Els alumnes que superin el curs amb una assistència mínima del 80% de les hores lectives obtindran un certificat acreditatiu del nivell corresponent. Aquests cursos estan reconeguts pel Departament d’Educació. Algunes universitats de Catalunya els reconeixen com a crèdits de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

Cal recordar que aquests certificats no equivalen als cursos reglats d’EOI ni garanteixen plaça com a alumne oficial el curs següent.