Nous alumnes

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma.

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne/a nou/va a l’EOI de l’Alt Penedès. Es fa telemàticament a través del web: http://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/ o presencialment els dies indicats.

Es considera alumnat nou:

 • Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI de l’Alt Penedès
 • Els que comencen un altre idioma.
 • Els que han perdut l’oficialitat.
 • Els que provenen d’una altra EOI.
 • Alumnes lliures que volen ser oficials.

La preinscripció pot ser a:

 • Primer: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
 • Test de nivell: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a 1r i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas s’haurà de venir el dia assenyalat a fer el test de nivell.
 • 2n, 3r, 4t, 5è o C1: NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions equivalencies-angles equil-frances.( lliurament presencial o en línia de certificats  del 2 al 5 de setembre de 2019)

La preinscripció es pot fer:

 • Per via telemàtica del dia  31 d’agost  al 3 de setembre de 2021 fins a les 14 hores..
 • De manera presencial (en cas de no disposar d’Internet) a l’EOI el dia 3 de setembre de 2021 de 10:00 a 14:00h.

Proves de nivell

 1. Test de nivell:  PENDENT
 2. Tria d’horari a l’aplicació de preinscripció ( només alumnes que han fet el text de nivell) de les 12 hores del 13 de setembre de 2020 fins a les 12 hores del 15 de setembre del 2020.

Matrícula

 1. Matriculació en línia  (alumnes admesos) : del 15 de setembre fins al 17 de setembre.
 2. Matriculació en línia places vacants  21 de setembre de 2020 des de les 12 hores   i 22 de setembre de 2020.

_______________________

És important que llegiu la informació següent abans del dia de la matrícula:

 • El primer pas a dur a terme és la realització de la preinscripció telemàtica des del dia 31 d’agost a partir de les 9:00h i fins a les 15:00h del dia 3 de setembre. Aquesta preinscripció també es podrà realitzar presencialment el dia 3 de setembre de 9:30 a 14:00h a l’ EOI de l’Alt Penedès  en aquells casos en que hagi ha estat impossible realitzar-la telemàticament.
 • Els alumnes que no disposin de cap certificat, s’hauran de preinscriure al test de nivell. Els alumnes que disposin d’un certificat que els eximeixi de realitzar el test de nivell, s’hauran de preinscriure al curs corresponent i triar el grup i horari. A més a més, hauran de lliurar el certificat que l’eximeix de fer el test de nivell del 31 d’agost al 7 de setembre, en línia o al centre (fins a les 13:30h del dia 7 de setembre). Consulteu la taula d’exempcions fent clic aquí.
 • El segon pas (només si heu demanat fer test de nivell) serà realitzar el test de nivell els DIES (PENEDENT)
 • En el tercer pas (només l’han de realitzar els alumnes que han fet el test de nivell), haureu de consultar el resultat del test de nivell i triar grup/horari del curs assignat a l’aplicatiu de preinscripcions des del dia 13 (a partir de les 12:00h) i fins el dia 15 (fins a les 12h).
 • El quart pas, el dia 15 de setembre (a partir de les 20:00h), l’alumnat que havia fet el test de nivell i aquells que no l’hagin fet perquè havien acreditat un certificat i quedaven exempts de fer-lo, podran comprovar a l’aplicatiu de preinscripcions si han estat admesos o si han quedat en llista d’espera.
 • El penúltim pas serà la matriculació que es durà a terme via online els dies 15 al 17 de setembre (fins a les 23:59h) fent clic al següent enllaç: Aplicatiu matrículaPreu matrícula = depèn del cas; podeu consultar els preus fent clic aquí. (codi de barres 1) +  30 € (codi de barres 2)
 • L’alumnat en llista d’espera, es podrà matricular en línia el dia 21 de setembre a partir de les 12:00h (alumnat d’anglès) i el dia 22 de setembre a partir de les 9:00h i fins a les 23:59h (alumnat de francès).
 • Per acabar, haureu d’enviar al correu electrònic de l’escola secretaria@eoialtepenedes.cat  fins el dia 22 de setembre a les 12:00  si us heu beneficiat d’una reducció o exempció del preu de la matrícula, haureu d’enviar  el document que ho justifiqui i que dependrà de cada cas. Si ho preferiu també podeu entregar aquesta documentació presencialment a l’escola. El lliurament d’aquesta documentació és requisit obligatori per tal que la matrícula quedi formalitzada correctament.